Verksamheten har avvecklats.

Om du vill handla sjukvårdsmaterial och hjälpmedel privat
erbjuder Mednet försäljning till privatpersoner.
http://www.mednet.se